Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

To nye æresmedlemmer i TIF

Foto: Tonje Hovensjø Løkken, Arbeidets Rett

På årsmøte i Tynset idrettsforening ble det utnevnt to nye æredsmedlemmer. Inger Karin Kvisten og Jan Inge Grøndalen er de to nye æresmedlemmene og de ble overrakt blomster og gratulasjoner på møtet.

Les mer om begrunnelsen for utnevnelsen ....

 

Æresmedlemmer_2015

 

Inger Karin Kvisten sin innsats for Tynset IF:   

1983-1986: 4 år som sekretær i hovedstyret.

Etter det er det blitt nesten 30 år med jobb for håndballen:

1987 og 1988: Sekretær i styret

1989: Sekretær i styret og medl. i arrangementskomite

1990: Sekretær og nestleder i styret

1991: Medlem i økonomikomite og oppmann for G16

1992-1995: Leder for håndballgruppa

1996-2004: Styremedlem og leder for utvalg for PR/Sponsor/Materiell

2005: Styremedlem

2006: Styremedlem som sportslig leder.

2007: PAUSE

2008-2014: Styremedlem og leder for arrangementsutvalg.

I en periode på 1-2 år fungerte Inger Karin både som leder og sportslig leder, da det ikke var mulig å få på plass noen i ledervervet

Opplysningene er funnet i årsmeldinger for hovedlaget og håndballgruppa. 

Inger Karin har alltid vært en person som har vært veldig involvert og veldig til stede i de vervene hun har tatt på seg. Engasjementet er stort og hennes kunnskap, nøyaktighet og interesse for alt som har med aktivitetene på Tynset å gjøre, har gjort henne til en veldig verdifull person for oss i håndballmiljøet. Hun er nøye med at alt skal gjøres riktig. Ingen tilfeldigheter når det gjelder Inger Karin. Hun har også stilt opp på mange møter og arrangementer sentralt i Region Midt-Norge og stiller alltid godt forberedt.

Om noen har trengt hjelp til ting eller til å finne ut av lover, regler eller andre

ting, så har alltid Inger Karin vært en som kunne kontaktes.

Inger Karin er fortsatt aktivt med i sekretariatet og deltok sist på kurs med EHF`s delegat under Scand Continental Cup for j98-99 i februar.

Mange i T.I.F. miljøet ser viktigheten av å ha personer i lang og tro tjeneste. Det å ha kontinuitet i styre og stell i både medgang og motgang er nødvendig. Alt går i bølger,men Inger Karin har stått på. Mange i håndballmiljøet er veldig glade for denne innsatsen og resultatet ser vi kanskje nå. Håndball er i rask framgang og blitt populær igjen på Tynset.-- T.I.F. og Tynset trenger personer som brenner for idretten sin.

 

Jan Inge Grøndalens merittliste:
1989-1999 : Trener for skigruppa, var en meget aktiv og god trener. Under den tida hadde
Tynset mange gode skiløpere i aldersbestemte klasser. Fikk mange NM vinnere og
mange representerte med flagget på brystet. Dette var gullalderen til skigruppa.
Hovedansvaret for dette må tilfalle Jan Inge.
Han var med overalt der det var snakk om ski, alle skirenn over hele landet der
Tynsetløpere var med.
2000: Styremedlem/sportslig leder/ trener.
2001-2004: Klarer ikke å spore noe dokumentasjon pågrunn at protokollene er på avveie, men er men er sikker på at Jan Inge var med i det meste som skjedde i skigruppa da og.
Arrangement: Nevner her de største arrangement som han var sterkt delaktig i, stort sett som
ansvarlig eller rennleder:
1995: Hovedlandsrennet på Savalen for 14 og 15 åringer på ski.
1996: Skandinavisk Cup og Telemobil Cup for langrenn på Savalen.
1997: Norgescup i skiskyting for senior på Svalen
1998: Norgescup i skiskyting for senior på Savalen
2000: Bul sprinten på Savalen, lite snø i Oslo.
2004: NM på ski, del 2, på Savalen.
2008: Hovedlandsrennet på Savalen for 14 og 15 åringer på ski
Andre tillitsverv: Sittet i styret for Tynset Friskliv fra 2005 til 2010, noe som han skjøttet på
en meget aktiv måte.
Jan Inge er en meget jovial kar, en som aldri sier nei til en jobb for idretten. Han er en kunnskapsrik
person, en som søker handling, som en konflikt løsende person. Har lagt tusenvis av timer for Tynset-
idretten.