Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

Håndball-lisens og betaling

Fristen for å betale lisens er 1. september, og ALLE MÅ ha betalt lisens før de kan spille håndballkamp. Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndball skal løse lisens fra og med det året de fyller 13 år.

En rekke lisensbetalere har fra Håndballforbundet mottatt en e-post med betalingsinformasjon for lisensen 2016/2017. Alle skal i utgangspunktet ha fått foreslått samme lisenstype som de betalte foregående sesong. 

En systemfeil har dessverre imidlertid bidratt til at mange har fått forslag om lisenstypen som har oppstart først etter 1. januar 2017.

Beløpet er dermed halvert. Feilen skal nå være rettet til LISE+ gjeldende fra 1. september 2016, og alle disse personene skal ha mottatt en ny e-post med informasjon om feilen. Det anbefales å tegne LISE+, da denne gir best dekning dersom en skade skulle oppstå. Du velger imidlertid selv hvorvidt du ønsker å betale ordinær LISE eller LISE+.

Beløpet i mottatt e-post og i Min idrett er dermed trolig avvikende. Det oppfordres at alle lisensbetalere kontrollerer og velger riktig lisenstype i Min idrett før betaling. Dette gjøres ved å klikke på «Lisenser» under fanen «Min profil». Dernest klikker du på «Aktiv lisens», «Vis» og så på nedtrekksboksen under «Lisenstype». 

Lisenskortet vises ved å klikke på «Last ned lisenskort». Lisenskortet endrer seg basert på lisenstypen som velges og betales. Endringen vises først på lisenskortet etter at betalingen er registrert.

Dersom du allerede har betalt lisensen din og betalt feil beløp, så kan du bare betale inn restbeløpet og benytte samme kid- og kontonummer.