Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

Påmelding og retningslinjer Tynset IF Gym&Turn for sesongen 2017/2018

 

Gym&Turn starter opp igjen med treninger etter skolestart, og vi ønsker alle nye og gamle utøvere velkommen til treninger når den tid kommer.

 

I hovedsak vil partiene bli delt inn i følgende partier, treningstider og treningsavgifter:

 

Parti:                    Oppstart             Treningsdag           Treningstidspunkt            Treningsavgift

Gymlek                 17.10.17             Tirsdager               16:30 - 17:30                    800,-

2. – 3. trinn           27.09.17             Onsdager              17:30 - 18:30                  1200,-

4. – 5. trinn           27.09.17             Onsdager              16:00 - 17:30                  1200,-  

6. – 10. trinn         30.08.17             Onsdager              18:30 - 20:30                  1400,-

 

På første trening av hvert parti vil det bli litt foreldreinfo. Viktig at foresatte stiller.

Etter oppstart forsøker TIF Gym&Turn å dele opp gruppene litt etter ferdigheter, nivå og behov.

Dette kan føre til små endringer av treningstid og parti sammensetting.

 

(Etter årsmøtevedtak i TIF våren 2017, så kan ikke utøvere/medlemmer født 2011 lenger melde seg inn i noen særgrupper i TIF slik som Gym&Turn. De får i stedet et variert tilbud igjennom idrettsskolen. Barn født 2011 kan derimot i løpet av sesongen melde seg på egne trenings – og aktivitetshelger. Påmelding til dette vil bli lagt ut på TIFs nettside http://www.tynsetidrett.no, Gym&Turn.)

 

Les igjennom retningslinjer før påmelding sendes inn.

 

Påmelding til ny sesong gjøres via nettsiden http://www.tynsetidrett.no, velg Gym&Turn, klikk på link, og portalen Mysoft blir åpnet.

 

Tidligere medlemmer, trykk her.

 

Nye medlemmer, trykk her.

 

Tidligere medlemmer har fortrinnsrett ved påmelding fram til 15.08.17.

16.08.17 åpnes påmelding for nye medlemmer.

 

Påmeldingsfrist for Gym&Turn er 01.09.17, og betalingsfrist er 01.10.17.

Medlemmer har ikke anledning til å delta på treninger og aktiviteter hvis treningsavgift og lisens ikke blir betalt. (Lisens og forsikring inngår i treningsavgiften).

 

Tynset IF er basert på frivillighet og dugnadsbasis, og gjennom påmelding forplikter medlemmer/foresatte seg til å være med på de ulike dugnadsaktiviteter relatert til turngruppa gjennom hele sesongen, uansett om utøver fullfører sesongen eller ikke.

Det settes opp dugnadslister, og alle foreldre må delta i dugnader og bidrar bla. ved ut og inn rydding av treningsutsyr ifm. treninger og ved hallvakter.

Det arrangeres også en papirdugnad før jul og etter jul. (Salg toalett/tørkepapir).

 

Tynset IF Gym&Turn forbeholder seg retten til å innkalle til flere dugnader dersom økonomien i klubben gjør det nødvendig eller dersom klubben gjennomfører ulike arrangementer.

 

Løpende informasjon:

Følg med på Tynset IF Gym&Turn sin hjemmeside www.tynsetidrett.no/gym&turn for all informasjon og alle beskjeder.

 

Kontaktpersoner:

Se link: Styre og utvalg TIF Gym&Turn

 

 

Vennligst ta kontakt om noe er uklart.

 

 

Mvh.

 

Styret TIF Gym&Turn