Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

Papirdugnad høst 2017

 

Nå går turngruppa i gang med papirdugnaden for høsten 2017.

Alle idrettslag, deriblant TIF Gym&Turn, er basert og drives på frivillighet og dugnadsbasis.

Gjennom påmelding har medlemmer/foresatte forpliktet seg til å være med på de ulike dugnadsaktiviteter relatert til turngruppa gjennom hele sesongen, uansett om utøver fullfører sesongen eller ikke. (Ref. Påmelding og retningslinjer Tynset IF Gym&Turn for sesongen 2017/2018).

 

 

Inntektene fra kontingenter og dugnader går til å sikre vedlikehold av kompetanse til trenere og hjelpetrenere, supplere med nødvendig utstyr til treningene og sørge for at gruppen holdes i gang, samt å dekke ulike utgifter i forbindelse med forskjellige arrangementer.

 

Papirdugnaden er en grei måte å skaffe gode inntekter til gruppa på.

Det er to dugnader pr. sesong, en i høsthalvåret, og en i vårhalvåret.

Gymlek deltar kun på høstens papirdugnad.

 

5 sekker er satt som minste bestilling.

Pris pr. sekk er kr 300,-. Fortjeneste for TIF gym&turn er kr 120,- pr. sekk, noe som gir et potensielt inntektsgrunnlag på ca 45.000,- for denne dugnaden.

 

Antall sekker for bestilling ligger i skjema. Det er også mulig å kjøpe seg fri fra dugnaden for kr. 615,-

En faktura på kr. 615,- vil bli sendt til de som ikke legger inn bestilling.

 

Onsdag 22. november er absolutt siste frist for bestilling.

Utlevering er i forbindelse med treningen onsdag 29. november kl.16:00 - 19:00 i Holmenhallen.

Alle foresatte må hente det som er bestilt.

Faktura sendes ut på registret e-post i etter utlevering av papir.

 

Info toalettpapir 

 

Info tørk-av 

 

Spørsmål vedrørende papirdugnaden rettes til e-post tifgymturn@gmail.com eller styret.

 

Med hilsen

 

Styret TIF Gym&Turn