Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

Årsmøte i TIF Gym&Turn

 

Til medlemmer i TIF Gym 

 

Innkalling til årsmøte i TIF Gym&Turn

 

Styret innkaller herved til årsmøte i TIF Gym&Turn.

Årsmøtet avholdes torsdag den 08.03.2018, kl.19:00, møterommet i Tynsethallen.

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 22.02.2018 til tifgymturn@gmail.com

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli lagt ut på nettsiden www.tynsetidrett/gym&turn senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 


Velkommen til årsmøte!


 

Med vennlig hilsen

Styret i TIF Gym&Turn