Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

21.03.18
19:30
-
21:30

Årsmøte i Tynset Idrettsforening

Årsmøtet i TIF avholdes onsdag 21. mars kl 19.30 i musikkrommet ved Tynset Barneskole.

Fulstendig sakliste og saksdokumenter legges ut senest 14. mars.

Evt saker til årsmøtet må være daglig leder i hende innen 7. mars. mail post@tynsetidrett.no.

Gjør oppmerksom på at stemmeberettigelse på årsmøtet krever at man har fylt 15 år, vært medlem i minst èn måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene.