Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

Årsmøte i TIF Gym&Turn

 

Innkalling til årsmøte i TIF Gym&Turn
 

Det innkalles med dette til årsmøte i TIF Gym&Turn.

Årsmøtet avholdes den torsdag den 08.03.2018 kl. 19:00, møterommet i Tynsethallen.

 

Innkalling Årsmøte TIF Gym og Turn 2018

Årsrapport 2017 - TIF Gym og Turn

VirksomhetsplanTIFGymTurn2018-2019

Resultatregnskap 31.12.17 og Budsjett 2018 TIF gym og turn

Balanse pr 31.12.17 TIF Gym & Turn

 

 

Dagsorden:  

 

1. Åpning og konstituering.

                    -valg av møteleder.

                    -valg av referent.

                    -valg av to medlemmer til underskriving av protokollen.

2. Godkjenne innkalling og dagsorden (sakliste).

3. Årsberetning 2017

4. Regnskap 2017

5. Innkomne forslag:

6. Medlemskontingent

7. Budsjett 2018

8. Virksomhetsplan 2018/2019

9. Valg:

                    a) Styrets leder.

                    b) Styrets nestleder.

                    c) 3 styremedlemmer.

                    d) 2 varamedlemmer.

                    e) 2 medlemmer til valgkomité for neste årsmøte.

 

 

Velkommen til årsmøte!


 

Med vennlig hilsen

Styret i TIF Gym&Turn