Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

NØK Barneidrettsskole 2017/18

Fra høsten kan igjen 6. åringene delta både på idrettsskole og i aktiviteter i de enkelte gruppene i Tynset Idrettsforening.

Det er også satt av fast dag til idrettskolen for 1. og 3. klassingene.

2. klassingene har tilsvarende tilbud som tidligere.

1806 Info til foreldre