Tynset Idrettsforening

Besøksadr.: Tynsethallen
Postadr.:     Ramm 
                  Østgaardsgt.8 
                  2500 Tynset
Telefon:      62 48 08 80
Telefax :     62 48 18 40
e-post:        
      post[at]tynsetidrett.no

Org.nr. TIF: NO970371494

TIF RSS

TIF på Facebook

 

Papirdugnad høsten 2018

 

 

TIF Gym&Turn går nå i gang med papirdugnaden for høsten 2018.

 

Alle idrettslag, deriblant TIF Gym&Turn, er basert og drives på frivillighet og dugnadsbasis. 
Inntektene fra kontingenter og dugnader går til å sikre vedlikehold av kompetanse til trenere og hjelpetrenere, supplere med nødvendig utstyr til treningene og sørge for at gruppen holdes i gang, samt å dekke ulike utgifter i forbindelse med arrangementer.

 

 

Det er to dugnader pr. sesong, en i høsthalvåret, og en i vårhalvåret.

Gymlek deltar kun på høstens papirdugnad.

 

Gjennom påmelding har medlemmer/foresatte forpliktet seg til å være med på de ulike dugnadsaktiviteter relatert til turngruppa gjennom hele sesongen, uavhengig om utøver fullfører sesongen eller ikke. Ref.: Påmelding og retningslinjer Tynset IF Gym&Turn for sesongen 2018/2019 

 

Bestillingsskjema ligger nederst på siden. 

 

Fortjeneste for TIF gym&turn er kr 120,- pr. sekk, noe som gir et potensielt inntektsgrunnlag på vel 50.000,- for denne dugnaden.

 

5 sekker er satt som minste bestilling.

 

Info toalettpapir           Pris pr. sekk er kr 300,-         

Info tørk av                  Pris pr. sekk er kr 300,-

Info tørkerull                Pris pr. sekk er kr 350,-

 

Antall sekker for bestilling ligger i skjema nederst på siden.

For de som ønsker, er mulig å kjøpe seg fri fra dugnaden for kr. 600,-

En faktura på kr. 600,- vil bli sendt til de som ikke legger inn bestilling.

 

Onsdag 7. november er absolutt siste frist for bestilling.

Utlevering er i forbindelse med treningen onsdag 14. november kl.16:00 - 19:00 i Holmenhallen, og alle foresatte må hente det som er bestilt.

 

Faktura blir utlevert sammen med papir. Faktura sendes også ut på registret e-post.

 

Spørsmål vedrørende papirdugnaden rettes til e-post tifgymturn@gmail.com eller styret.

 

 

Med hilsen

 

Styret TIF Gym&Turn