TIF Svømming

Leder:  Kristen Bay
e-post: superbay@live.no

Mob.:   996 26 856 

Web-ansvarlige: 

Kenneth Lindberg 

 e-post: kenneth1lindberg@gmail.com

 Mob.: 976 90 454

Linker

Norges svømmeskole

Norges Svømmeforbund 

medley.no

Nysgjerrig på TIF svømming?

 

 

Nysgjerrig på TIF svømming 

 

 

 

Hva er Norges svømmeskole? 

Norges svømmeskole er Norges svømmeforbunds opplegg for svømmeopplæring for barn. Våre instruktører er alle kurset i en pedagogikk/metodikk som brukes i mange svømmeklubber i Norge, og vi bruker kursopplegg fra svømmeskolen. Gruppene er små, fra fire barn pr. instruktør på hvalkursene. Dette skaper god kontakt og trygghet.

Hovedprinsippet er å bygge stein-på-stein fra vanntilvenning og dykking (Hval-kurs)via flyte (Skilpadde-kurs), gli (Pingvin-kurs) og fremdrift (Selunge-kurs)  til svømmedyktighet. Det er mye lek og variasjon av øvelser, men målet er hele tiden å gjøre dem trygge i vannet. Flere kurs bygger svømmeferdighetene videre etter dette.

 

VÅRE TILBUD: 

 

BABYSVØMMING.   TIF svømming tilbyr babysvømming for de yngste. Her er det fire nivåer: Boblen, Bølgen, Spruten og Sjøstjerna.  Hovedinstruktør for babysvømming er Anne Pia Sæter. Hun kan kontaktes for mer informasjon. Se nederst på sida.

Se også egen artikkel om babysvømming annet sted på nettsida.

 

Babysvømming koster kr. 750,- pr. kurs. Hvert kurs har 10 kurskvelder. Det er plass til 10 barn pr. kurs. Oppstart i januar og september.

 

SVØMMEKURS.  Unger som har fylt 5 år før kursstart  kan meldes på Hval-kurs, som er første trinn på svømmeopplæringen. Her handler det mye om dykking. Deretter bygges det på med Skilpadde, Pingvin og Selunge. Disse fire er grunnkursene. Så kommer de videregående kursene Sel, Sjøløve, Delfin og Hai. Etter hvert fullført kurs får alle deltakerne utdelt diplom og merke, uansett om de går videre til neste nivå eller ikke. De som ikke er klar for å gå videre tar samme kurs en gang til. Det er viktig å få med seg alle ferdighetene på kurset før en går videre til nye utfordringer.

 

Vår erfaring er at alle nye deltakere skal meldes på Hval. Hvis instruktørene ser at dette blir feil kan de bytte kurs etter oppstart.

Hovedansvarlig for det faglige innholdet i svømmekursene er vår hovedtrener. I tillegg har vi 8-10 instruktører som leder hver sine grupper.

 

Svømmekursene koster kr. 750,- pr. kurs. Grunnkursene går over 12 kvelder, de videregående har 14 kvelder. Oppstart er januar og september.

 

SVØMMETRENING.   Alle barn og ungdommer som skal delta på ordinær svømmetrening melder seg på Rekrutt eller Treningsgruppe.  Rekrutt passer for de som har fullført alle trinnene på svømmeskolen (t.o.m. Hai) og som ønsker å fortsette med svømming. Treningsgruppene er for barn og unge fra fylte 10 år og helt opp til videregående skole-alder. De må også ha ferdigheter tilsvarende fullført Hai-kurs.

Alle disse trenes av vår hovedtrener. 

Pris for sesongen (høst+vår) er kr. 1200,-.  Oppstart i september.

 

PÅMELDING. 

All påmelding skjer gjennom Norges svømmeskoles nettportal  www.tryggivann.no.  Tynset IF finner du nederst på hovedsida. Les om de ulike kursene, opprett bruker og gjennomfør påmelding. 

Nybegynnere meldes på Hval-kurs. Hvis ikke annet er avtalt med instruktør eller svømmeskoleleder, skal de som har vært med tidligere meldes på kurs som er ett trinn høyere enn det de gikk på sist. Betaling skjer ved påmelding.

OPPSIGELSE AV PLASS: Hvis plassen ikke er sagt opp FØR tredje kurskveld blir betalt kursavgift ikke refundert. Ved oppsigelse før tredje kveld, blir kr. 500,- refundert for babysvømming og svømmekurs, og kr. 1000,- for svømmetrening.

 

 

MEDLEMSKAP I TIF 

Vi gjør oppmerksom på at alle som deltar på aktiviteter i Tynset idrettsforenings ulike grupper må betale medlemskontingent til TIF. For barn gjelder dette fra det kalenderåret de skal begynne på skolen.

De som er yngre enn skolealder slipper å betale kontingent til TIF, men må likevel registreres som medlemmer. Dette fordi alle skal være dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. 

Det er også viktig at alle er registrert i TIF for at laget skal få så høye offentlige tilskudd som mulig. Disse tildeles etter antall aktive medlemmer og fordeles på undergruppene prosentvis etter antall aktive.

 

Innmelding skjer via hovedlagets nettside, se "Medlemskap" i venstre spalte.

http://www.tynsetidrett.no/3063.993.Bli-medlem-i-Tynset-IF.html

 

 

HAR DU SPØRSMÅL? 

Svømmeskoleansvarlig i TIF svømming er fra juni 2015 Therese Dalen. Hun har  oversikt over kursenes innhold, organisering og påmelding. 

En del praktisk informasjon finner du også andre steder her på nettsida vår.

Therese Dalen:   e-post: therese.dalen@fjellnett.no   Mobil: 415 09 120   

NB!!!  Fra september 2016 og inntil videre må alle spørsmål angående kurs og påmelding sendes til Anne Skjøtskift.

E-post:  askjotsk@bbnett.no     Mobil:  911 94 169

 

Vil du vite mer om babysvømming generelt ta kontakt med Anne Pia Sæter på mobil 958 14672 eller mail lajordet@bbnett.no.  Ved problemer med påmelding til babysvømming må du kontakte Therese Dalen (se over).

 

 

 Gruppesponsor Svømming

GRUPPESPONSOR: 

statoil

 

Rema1000-logo

 

TrønderbileneLogo1